گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

مرکز انفورماتیک و خدمات رایانه­ای دانشگاه نظارت، مشاوره، طراحی، مدیریت، اجرا و پشتیبانی پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه را با توجه به ماموریت­های ذیل بر عهده دارد.

1- یکپارچه ­سازی کلیه فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونیک.

· مهندسی مجدد، ارتقاء و به روزرسانی نرم­ افزارهای موجود

· یکپارچه ­سازی نرم­ افزارها با استفاده از Single sign on

· به کارگیری هویت واحد برای کلیه کاربران سیستم­های دانشگاه

· تجمیع کلیه سرورهای موجود در دانشگاه

1- پشتیبانی از کلیه سیستم­های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.

· ایجاد یک سیستم برای مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

· ایجاد سیستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتریان مرکز.

3- مدیریت و اجرای کلیه پروژه ­های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

· انتخاب و پیاده­ سازی روش­های صحیح مدیریت کنترل پروژه

4- مدیریت دانش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

· تهیه استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

· تهیه پایگاه جامع از اطلاعات فنی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

· مستندسازی دانش­های موجود در مرکز

· ایجاد سیستمی برای دریافت و ارزیابی ایده­ های کارکنان

5- تحقق و پژوهش درزمینه توسعه، بهبود وارتقای مداوم سیستم­های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

· انجام پروژه­ های تحقیقاتی جهت بومی ­سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با رشته­ های تخصصی دانشگاه

· ارائه پیشنهادات و یافتن فناوری­ های نوین اطلاعات و ارتباطات در جهت انجام پروژه­ های تحقیقاتی دانشگاه

6- آموزش و اطلاع ­رسانی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

· تربیت و آموزش پرسنل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

· آموزش و ارتقای سطح دانش عمومی درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

· نشر دستاوردهای مرکز در کنفرانس­ها و مجلات معتبر جهانی

· برقراری ارتباط و تعامل با سایر مراکز مشابه در سطح جهان

· ارائه پیشنهادات عملی در جهت گسترش آموزش مجازی

· ایجاد کتابخانه دیجیتال

7- بررسی فناوری­ های روز دنیا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به روزآوری چشم اندازها و اهداف در راستای کمک به برنامه­ ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

8- ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطلاعات

· ایجاد مرکز داده دانشگاه

· بهبود و ارتقای عرض باند اینترنت دانشگاه و تقویت آن

· استقرار سیستم جامع مدیریت امنیت

· ایمن ­سازی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم­های دانشگاه

· ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه

9- بهینه ­سازی ساختار مرکز، قوانین، فرآیندها و جایگاه آن در سطح دانشگاه

· بررسی و انتخاب سیستم­های کنترل و بهبود کیفیت در بخش­های مختلف مرکز جهت بهینه­ سازی فرآیندهای جاری

· آموزش مفاهیم، روش­ها و ابزارهای موجود در فناوری اطلاعات به مدیران بخش­ها و کارشناسان مربتط

· استخدام افراد شایسته و ایجاد انگیزش در افراد

10- مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

· همکاری با سازمان­ها و نهادهای مختلف علمی و پژوهشی و اجرایی از طریق مدیریت امور فناوری دانشگاه با صنعت و جامعه

· کمک به سایر دانشگاه­ها در اسقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات

2672 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان