گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

1- واحد مهندسی کامپیوتر


1-1- سخت افزار

مشاوره برای خرید، ساخت، تعمیر و نگهداری رایانه ها یا دستگاه های رایانه ای مورد نیاز یا در حال کار در دانشگاه (شامل رایانه های رومیزی، تجهیزات آزمایشگاهی، سرورها و ...)

2-1- نرم افزار

رفع نیازهای نرم افزاری قسمت های مختلف دانشگاه از طریق ساخت یا مشاوره در خرید و همچنین اختصاصی سازی نرم افزارهای موجود و رفع نقص

3-1- طرح و توسعه

پیش بینی نیازها و انتقال فناوری های جدید2- واحد فناوری اطلاعات

1-2- شبکه

امور جاری شبکه، طراحی، بهینه سازی و توسعه همچنین تعمیر و نگهداری در حوزه پسیو و اکتیو شبکه

2-2- پورتال

امور جاری پورتال و راهکار برای خدمات جدید بر روی بستر شبکه، راهبری سرورهای خدمات رسانی

3-2- فناوری اطلاعات

تلاش برای بازسازی و یکپارچگی بانک های اطلاعاتی دانشگاه و راه اندازی دیتاسنتر مرکزی

4-2- طرح و توسعه

پیش بینی نیازها و انتقال فناوری های جدید


3- واحد پشتیبانی و خدمات و اداری

4- واحد آموزش و اطلاع رسانی


1- طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت، پشتیبانی و مدیریت پروژه­های مربتط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم­های اطلاعات مدیریت در سطح دانشگاه

2- مشاوره و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

3- مشاوره و پشتیبانی امور سخت افزاری دانشگاه

4- تحلیل، طراحی، اجراء و مدیریت شبکه­های رایانه­ای و سرویس­های مربوطه

5- مسئولیت ارتباطات اینترنتی و امور داده دانشگاه

6- پشتیبانی فنی امور مرتبط با آموزش­های الکترونیک دانشگاه

7- توسعه و پشتیبانی سیستم­های مخابراتی دانشگاه

8- مشاوره و پشتیبانی فنی سایت دانشگاه

9- همکاری با طرح­های پژوهشی حوزه IT و همایش­های دانشگاه

10- مشاوره فنی با مراکز فناوری اطلاعات استان و کشور

11- انجام امور دبیرخانه­ای شورای انفورماتیک دانشگاه

12- مسئولیت تهیه، نگهداری و به روزرسانی بانک­های اطلاعاتی و مطالعه اجرای طرح­های معماری اطلاعاتی


2653 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان