گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

  • بخش دوم ـ آیین دادرسی

  • بخش سوم ـ سایر مقررات1542 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان