گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

شیوه‏ نامه ‏های گروه و خدمات رایانه ‏ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نکته: در این شیوه ‏نامه من‏بعد منظور از "گروه"، " گروه انفورماتیک و خدمات رایانه‏ ای" و منظور از "دانشگاه"، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان" می‏باشد.

شیوه نامه مربوط به استفاده از خدمات پست الکترونیک (Email) دانشگاه

1- کلیه اعضای هیات علمی، همچنین کارکنانی که از طرف مدیر خود معرفی شده‏ اند، می‏توانند با مراجعه به گروه و پرکردن فرم درخواست (فرم‏های 1 و 2) نسبت به دریافت شناسه و رمز ورود پست الکترونیک اقدام نمایند. اختصاص پست الکترونیک دانشگاهی به کارکنان محترم در صورتی که دلیل توجیهی قابل قبولی از سوی مدیر مربوط ارایه شود، قابل انجام است.

2- اختصاص EMAIL دانشگاه برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مراجعه حضوری به مرکز انفورماتیک و خدمات رایانه‏ ای دانشگاه به همراه کارت دانشجویی و پرکردن فرم شماره 3 انجام می‏گیرد.

3- شناسه کاربری دانشجویان با به پایان رسیدن مدت زمان رسمی اشتغال به تحصیل (4 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 8 نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دکتری) غیر فعال خواهد شد.

4- لازم است کلیه کاربران دارای شناسه کاربری در مکاتبات الکترونیکی خود با مؤسسات علمی، سازمان‏های دولتی و دانشگاه‏های داخلی و خارجی از EMAIL دانشگاهی استفاده نمایند. شناسه کاربرانی که با عدم استفاده مناسب از EMAIL (حذف نکردن پیام‏های غیر ضروری، استفاده نکردن بلند مدت و.........) موجب اشغال فضا و اختلال در کارکرد سیستم گردند بعد از مدت 2 ماه غیرفعال خواهد شد. حداکثر فضای اختصاص یافته به هر کاربر با توجه به سیاست‏ گزاری‏های گروه (که خود با توجه به فضای در اختیار در قرارداد سالانه و تغییر تعداد کاربر تعیین می‏شود)، و نیز نوع کاربری شناسه مشخص خواهد شد. آن دسته از شناسه‏ های کاربری که به واحدهای اداری (نه شخص) تخصیص می‏ یابند، می‏توانند در صورت ارایه دلایل مستند توسط مدیر مربوطه می‏توانند از حجم بیشتری نسبت به کاربری‏ های غیراداری (شناسه‏ های شخصی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان) بهره‏ مند شوند. استثناشدن موارد و حجمی که در این موارد اختصاص می‏یابد باید به تایید کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات برسد.

5- تمدید استفاده از خدمات پست الکترونیک دانشگاهی برای دانشجویان منوط به تأیید استاد راهنما و حسن تعهد کاربر و کاربری مناسب در طی مدت زمان استفاده از شناسه کاربری وی می‏باشد. واگذاری یا عدم واگذاری مجدد شناسه، توسط گروه تعیین خواهد شد.

شیوه نامه مربوط به استفاده از سیستم کاربران ( اکانتینگ) دانشگاه

1. ارائه شناسه کاربری و رمز با مراجعه حضوری کاربر (اعم از دانشجو، کارمند و عضو هیأت علمی) و تکمیل فرم شماره4 انجام می‏پذیرد. جهت رعایت مسائل امنیتی، اطلاعات صرفاً به شخص درخواست‏ کننده ارائه خواهد شد.دانشجویان مقاطع مختلف لازم است ضمن ارائه کارت دانشجویی، فرم انتخاب واحد خود را نیز در زمان ثبت ‏نام به مرکز تحویل نمایند.

2. کلیه مراجعین باید از دادن کد کاربری و کلمه عبور به افراد دیگر اجتناب نمایند. بدیهی است در صورت مواجهه با هر گونه اشکال یا فعالیتهای غیرمجاز، کاربری که کد را در اختیار داشته مسئول می‏باشد.

3. کاربران پس از فعال شدن کد کاربری می‏توانند کلمه عبور خود را تغییر دهند.

4. مدت زمان دسترسی اعضای هیأت علمی معادل مجموع ساعات اداری روزانه به شکل شناور می‏باشد.

5. مدت زمان دسترسی کارکنان معادل یک چهارم مجموع کل ساعات اداری روزانه می‏باشد. شناور‏سازی دسترسی و یا محدود‏سازی آن به ساعت‏های مشخص، بسته به شرایط (تغییر شرایط فنی، سیاست ‏گزاری دانشگاه، سیاست‏گزاری‏ های فنی گروه ، ارایه خدمات جدید و جایگزین و نظایر آن) توسط گروه بررسی و تعیین و پس از تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اجرایی می‏شود. تغییر این سیاست‏گزاری‏ ها باید از مسیر گروه و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و طی روال قانونی صورت پذیرد.

6. مدت زمان دسترسی کاربران دانشجو به شرح زیر است:

· دانشجویان مقطع دکتری 10 ساعت در روز و به شکل شناور و حجم ماهانه 7/5 گیگ.

· دانشجویان کارشناسی ارشد 8 ساعت در روز و به شکل شناور و حجم روزانه 200 مگابایت.

· دانشجویان مقطع کارشناسی 5 ساعت در روز و به شکل شناور و حجم روزانه 150 مگابایت.

تبصره 1- بسته به شرایط (تغییر شرایط فنی، سیاست‏گزاری دانشگاه، سیاست‏گزاری‏های فنی گروه ، ارایه خدمات جدید و جایگزین و نظایر آن)، ساعات دسترسی در هر سطح کاربر (نه فرد) قابل تغییر خواهد بود. تغییر ساعات کاربری به پیشنهاد گروه و در صورت تأیید شورای پژوهشی صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 2- کاربران دانشجو موظفند چنانچه قبل از پایان مدت اشتغال به تحصیل به دلیل انتقال، جابجایی و نظایر آن از دانشگاه خارج می‏شوند، با مراجعه حضوری به گروه، خروج خود را اطلاع دهند.

7. تغییر مدت زمان و ساعت دسترسی کاربران اداری (کارکنان) با پیشنهاد کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری، برای واحدهای اداری و سازمانی دانشگاه از طریق تعریف شناسه جدید اداری و یا تغییر ساعت دسترسی شناسه اداری قبلی صورت می‏پذیرد و تغییر ساعات کاربری برای فرد و خارج از این شیوه‏ نامه ممنوع است. در چنین مواردی لازم است فرم شماره 5 تکمیل و جهت بررسی به گروه ارسال گردد تا در مورد امکان‏پذیری آن تصمیم ‏گیری شود. این شناسه از طرف گروه به مدیر حوزه درخواست کننده مربوط اعلام می‏شود.

8. افزایش ساعات دسترسی، حداکثر تا سقف ساعات فعال اداری روزانه و با توجه به بند فوق امکان‏پذیر است و افزایش دسترسی در خارج از این محدوده صرفا در مواردی امکان پذیر است که درخواست ضمن تایید فنی توسط گروه، به تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز برسد.

9. محدودیت‏ های اعمال شده از سوی گروه (نظیر محدودسازی حجم دانلود، محدودسازی دسترسی به برخی از انواع فایل‏ها و نظایر آن) که قبلاً به تأیید حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رسیده ‏اند، جزء سیاست‏گزاری‏ های دانشگاه محسوب شده و هرگونه تغییر در آن‏ها مستلزم اخذ مجوز از کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نهایت حوزه معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

10. تعریف شناسه کاربری برای مواردی نظیر همایش‏های ملی، کارگاه‏های آموزشی مصوب دانشگاه، ثبت نام دانشجویان، طرح‏های ملی و سایر خدمات مشابه به شکل شناسه موقت (دارای بازه زمانی) خواهد بود. در این موارد لازم است همراه با تکمیل فرم شماره 5، مستندات (تأئیدیه همایش، کارگاه و .....) نیز به گروه تحویل شود.

11. شناسه ‏های اداری (غیر‏شخصی) تنها به واحدهای اداری و سازمانی دانشگاه اختصاص دارد و بر اساس فرم شماره 5 در‏خواست می‏شود. تخصیص یا عدم تخصیص این شناسه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در اختیار گروه می‏باشد.

تبصره 1. به تقاضاهای ارائه شناسه کاربری جدید در مواردی که شرح خدمات درخواست شده از طریق خدمات اینترانت ملی امکان‏پذیر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 2. در صورت تشخیص عدم استفاده صحیح از شناسه‏ های کاربری اختصاص یافته شخصی و اداری (نوعی از استفاده که به کاهش کیفیت ارایه خدمات فنی گروه در این بخش منجر شود و یا به واسطه دریافت و ارسال پیام‏های خاص مورد پیگیری قانونی قرار گیرند)، گروه می‏تواند نسبت به قطع خدمات شناسه مربوطه اقدام نماید. بدیهی است که فعال‏سازی مجدد این شناسه‏ ها محدودیت‏های خاص خود را خواهد داشت و تشخیص امکان‏پذیری آن توسط گروه صورت خواهد پذیرفت.

12 .ارائه شناسه کاربری برای آن دسته از افرادی که به واسطه قراردادهای منعقده (بر اساس شیوه‏ نامه قراردادهای مرتبط با خدمات رایانه‏ ای) با دانشگاه همکاری دارند به شرطی امکان‏پذیر است که ضرورت آن به تأیید کارگروه تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات برسد و صلاحیت افراد به تأیید اداره حراست دانشگاه رسیده باشد.شیوه نامه ارائه خدمات نرم‏ افزاری وسخت ‏افزاری

الف- خدمات نرم افزاری

1. برنامه‏ ریزی‏ های نرم‏ افزاری از قبیل نصب سیستم عامل، انواع نرم‏ افزارها با کاربری عمومی و یا بروزرسانی نرم‏ افزار‏های نصب‏ شده فقط بر روی کامپیوتر‏های رومیزی و یا لپ‏تاپ‏ هایی امکان‏پذیر است که جزء اموال اداری دانشگاه بوده و دارای برچسب اموال باشند. برنامه ‏ریزی سیستم‏های کامپیوتر‏‏‏های شخصی امکان‏‏پذیر نیست.

2. نصب و تأمین نرم‏ افزارهای تخصصی درسی بر روی لپ‏تاپ دانشجویان امکان‏پذیر نیست. تأمین و آموزش نصب این نرم‏ افزار‏ها به عهده مدرسین دروس می‏باشد. در ضمن خدمات FTP دانشگاه، امکان تامین فضای لازم برای ارایه نرم ‏افزارها در شبکه دانشگاه را فراهم خواهد ساخت.

3. ارائه خدمات نرم‏ افزاری بر روی کامپیوتر‏های شخصی فقط در حد تنظیمات شبکه وایرلس جهت اتصال به شبکه دانشگاه می‏باشد و ارائه خدماتی مانند اسکن، پرینت و رایت دیسک به دیسک در حوزه خدمات سایت‏های گروه نمی‏باشد.

4. گروه دوبار در سال، تمامی کامپیوتر‏ها را برنامه‏ ریزی کلی نموده و از لحاظ نرم ‏افزاری و سخت‏ افزاری رفع ایراد می‏نماید. این کار معمولاً در تعطیلات بین دو ترم تحصیلی دانشجویان در دهه اول بهمن‏ ماه و دهه دوم شهریورماه انجام می‏شود. در این بازه زمانی سایت‏های رایانه بنا به تشخیص گروه برای استفاده کاربران تعطیل می‏باشد.

5. اعضای هیأت علمی، واحدهای اداری، آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاه‏ها، حوزه‏ های مختلف دانشگاه و دانشجویان دکتری جهت برنامه‏ ریزی کلی و یا رفع اشکال نرم‏ افزاری و یا تعویض قطعه (مانند کارت شبکه یا پاور) سیستم‏های خود می‏توانند با هماهنگی قبلی از خدمات سایت رایانه استفاده نمایند. بدون تردید ارائه خدمات بدون هماهنگی قبلی برای هیچ بخشی امکان‏پذیر نخواهد بود، مگر مواردی که اضطرار انجام کار مورد تأیید کارشناس مربوط و گروه قرار گیرد. جهت خدمات لازم است درخواست کاربر از طریق فرم شماره 6 تکمیل و به کارشناس مسئول تجهیزات مرکز رایانه تحویل شود تا در صورت نیاز به خرید قطعه یا نرم افزار بر اساس نظر فنی کارشناس تهیه شود.

6. امور مرتبط با سخت‏ افزار‏های تخصصی واحد‏های مختلف دانشگاه (‏مثل رایانه‏ های متصل به دستگاهها در آزمایشگاه‏ها، دستگاه‏های بارکد‏خوان کتابخانه و نظایر آن) در تعهدات شرکت‏های پشتیبان بوده و رفع ایرادات این قبیل سخت ‏افزارها از عهده گروه خارج می‏باشد. این بند در مورد کلیه قراردادهایی که با شرکت‏های پشتیبان منعقد گردیده، این بند صادق خواهد بود.

7. کلیه خدمات سخت‏ افزاری و نرم‏ افزاری مشمول تعهدات شرکت‏های پشتیبان خصوصی که با دانشگاه جهت ارایه خدمات قرارداد دارند، از شمول خدمات گروه خارج است و گروه هیچ تعهدی در قبال خدمات این شرکت‏ها نخواهد داشت.

ب. خرید تجهیزات و سخت‏ افزار

برای خرید تجهیزات کلی شامل کامپیوتر‏های رومیزی، لپ‏تاپ، اسکنر، پرینتر و تجهیزات شبکه لازم است فرایند خرید از طریق فرم‏های شماره 7 (به جز از محل گرنت اعضای هیأت علمی) و شماره 8 (از محل گرنت اعضای هیأت علمی) صورت پذیرد‏. بدیهی است تجهیزاتی که سوابق مرتبط با فرآیند خرید آن‏ها از طریق مرکز موجود نباشد از شمول کلیه خدمات سایت‏های رایانه‏ ای گروه خارج می‏باشند. این فرایند شامل خرید کلیه تجهیزات از اعتبارات بخش‏های مختلف دانشگاه می‏باشد. فرم مربوطه پس از امضاء مرجع تأمین‏ کننده اعتبار در نزد گروه نگهداری شده و پس از خرید اقلام و قبل از ترخیص کالا و تحویل به درخواست کننده، تأیید فنی و تأیید فاکتور خرید آن توسط کارشناس مسئول پشتیبانی و تجهیزات الزامی است.
شیوه ‏نامه برگزاری کلاس‏های گروه و خدمات رایانه ‏ای دانشگاه

1- گروه برنامه‏ های آموزشی خود را در قالب یک برنامه سالانه به حوزه معاونت پژوهش و فناوری اعلام می‏نماید. این برنامه در آذرماه هر سال برای یک بازه زمانی یکساله به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه می‏شود.

2- آموزش در سه سطح آموزش عمومی و اپراتوری کامپیوتر، آموزش نرم‏افزارهای اداری و آموزش نرم‏افزارهای تخصصی خواهد بود.

3- تأمین بودجه برگزاری کلاس‏ها اعم از حق‏التدریس و سایر هزینه‏ها به عهده حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود. هزینه کلاس‏هایی که به شکل تقاضا‏محور از حوزه خاصی درخواست شوند، از همان حوزه اخذ خواهد شد. حوزه‏های مختلف دانشگاه می‏توانند از طریق فرم شماره 9 (فرم درخواست برگزاری کلاس‏های آموزشی توسط گروه و خدمات رایانه‏ای دانشگاه ) درخواست خود را ارائه نمایند.

4- برگزاری کلاس‏های آموزش تخصصی توسط گروه‏های آموزشی باید همراه با معرفی مدرس باشد. ترجیحاً مدرس از داخل دانشگاه معرفی شود.

5- در صورت وجود مدرس در بین کارشناسان گروه اولویت تدریس با این کارشناسان می‏باشد. نتایج ارزیابی از مدرس در کلاس‏های آموزشی، در انتخاب یا عدم انتخاب وی برای کلاس‏های بعدی ملاک خواهد بود. تشخیص کیفیت تدریس بر اساس فرم‏های ارزیابی بر عهده مدیر گروه می‏باشد.

6- برای آن‏دسته از کلاس‏های آموزشی که قرار است مدارک آن در ارزیابی سالانه کارکنان مورد استفاده قرار گیرد، و برگزاری آن‏ها مورد تأیید كميته آموزش كاركنان باشد، آزمون برگزار خواهد شد و نمرات آزمون باید به تأیید گروه برسد. شرکت‏کنندگان در این دوره‏ها نیز ملزم به رعایت قوانین شرکت در کلاس‏ها بوده و در صورت غیبت غیر‏مجاز گواهی برای آن‏ها صادر نخواهد شد.

7- کلاس‏ها در صورت رسیدن متقاضیان به حّد نصاب اعلام شده ابرگزار خواهند شد.شیوه‏ نامه قراردادهای مرتبط با خدمات رایانه ای

1- کلیه قراردادهایی که به هر نحوی به خدمات رایانه‏ای مربوط شوند (اعم از خرید تجهیزات، نرم افزارهای تخصصی سازمانی، پشتیبانی سخت‏افزاری و نرم‏افزاری، قراردادهای نگهداری و به روز‏رسانی، توسعه ساختارهای فیزیکی مرتبط با خدمات رایانه‏ای، تأمین نیروی انسانی، طراحی و بارگزاری سایت و نظایر آن) باید از لحاظ فنی به تأئید گروه برسد . لازم است این قراردادها قبل از انعقاد از سوی حوزه مربوط به حوزه معاونت پزوهشی ارسال شوند تا نسبت به تأیید فنی و کارشناسی آن‏ها از طریق گروه اقدام شود.

2- این قراردادها در شورای تخصصی ذیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح و در صورت تأیید ضرورت و احراز شرایط فنّی نسبت به صدور مجوز انعقاد آن‏ها از لحاظ فنی و کارشناسی اقدام خواهد شد.

3- قراردادهایی که قبل از انعقاد به تأیید گروه و خدمات رایانه‏ای نرسند، در تمام موارد تحت پوشش قرارداد، از شمول خدمات این گروه خارج خواهند شد.

4- احراز صلاحیت عمومی شرکت‏های خصوصی و یا افراد حقیقی و حقوقی که قرار است در قالب قراردادهای منعقده با دانشگاه همکاری نمایند، به عهده اداره امور اداری و حراست دانشگاه خواهد بود. در این موارد لازم است اداره امور اداری دانشگاه و اداره حراست مراحل تایید صلاحیت را در بازه زمانی مطلوب به انجام رسانده و مراتب را به گروه اعلام نمایند.

5- تمدید قراردادها (اعم از پشتیبانی، به روزرسانی و غیره) باید با هماهنگی گروه و پس از تایید حسن انجام کار آن‏ها انجام پذیرد. لازم است همراه با درخواست تمدید قرارداد، گزارش عملکرد و رضایتمندی واحد از مجری نیز در اختیار گروه قرار گیرد.

11287 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان