گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

logo.gif

دفتر پردیس

شماره تماس 017.32437610

آدرس: میدان بسیج، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان دانشکده نظری، طبقه چهارم

 

دفتر منابع

شماره تماس 017.32245574

شماره فکس: 017.32225989

آدرس ایمیل: itsc(at)gau(dot)ac(dot)ir

آدرس: خیابان شهید بهشتی،‌دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،‌ ساختمان شماره ۳

1647 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان