گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

logo.gif

دفتر گروه در پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تلفن تماس: ۰۱۷.۳۲۴۳۷۶۱۰

پست الکترونیک: itsc(at)gau(dot)ac(dot)ir

آدرس: میدان بسیج، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان نظری شهید چمران، طبقه چهارم

دفتر گروه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تلفن تماس: ۰۱۷.۳۲۲۴۵۵۷۴

پست الکترونیک: itsc(at)gau(dot)ac(dot)ir

آدرس: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه انفورماتیک

2873 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان