گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

 چشم­ انداز گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ­ای دانشگاه

به یاری خدواند قادر و متعال و در مسیر تحقق اهداف دانشگاه، گروه انفورماتیک و خدمات رایانه­ ای دانشگاه، مرکزی است با ارزش­ها و آرمان­های متعالی و توانمند با جایگاه اول علمی و فناوری در سطح دانشگاه­های تخصصی کشور و موفق در تحقق اهداف جامعه دانشگاهی که عمده ­ترین محورهای مسیر آینده آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

· ارتقای موقعیت فناوری اطلاعات دانشگاه در سطح ملی و بین­ المللی به عنوان یکی از دانشگاه­های برتر

· کمک به کاربران دانشگاه جهت افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور از طریق ارایه خدمات مناسب در زمینه فناوری اطلاعات

· بهبود کیفیت و بالا بردن خلاقیت و نوآوری در ارایه کلیه خدمات

· بالا بردن دانش فنی و تخصص کارکنان برای ارایه خدمات نوین

1602 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان