گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

مدیر گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

حمیده علاءالدین

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن تماس: 01732430523 داخلی 343

پست الکترونیک: ---

کارشناس نرم افزار

محبوبه عقیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر ، گرایش نرم افزار 

تلفن تماس: 01732437610 داخلی 340-342

پست الکترونیک: ---

کارشناس شبکه

آرش اسمعیل پور

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش سخت افزار 

تلفن تماس: 01732437609

پست الکترونیک: ---

کارشناس شبکه

محمدعلی کردمصطفی

مدرک تحصیلی: مهندسی برق - گرایش قدرت 

تلفن تماس: 01732437609

پست الکترونیک: ---

471 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان